Greek lessons online

How to use the verb μου αρέσει in Greek: a practical guide with 23 examples

When your friend Katerina calls to invite you over for one of those bubbly, heartwarming Greek get-togethers over lunch with her, she asks:

“Τι να φτιάξω; Τι σου αρέσει;” (What should I make? What do you like?)

You politely insist she doesn’t have to get into trouble, you just wanted to see her.

But, you know how Greeks are about food: Τhere’s no way she ‘ll let you starve, quite the opposite, really.

“Τι σου αρέσει” , λοιπόν; So, what do you like?

In your mind pops Katerina’s τυροπιτάκια, κρεατόπιτα, χωριάτικη σαλάτα, ντολμαδάκια, χαλβάς and all the lovely dishes she makes.

But foods and other nouns in Greek have, as you know, 3 grammar genders:

 • masculine

 • feminine

 • neuter

and 2 numbers:

 • singular and

 • plural.

… and confusion begins. The question now is:

How to use the verb “I like (something)” in Greek: μου αρέσει or μου αρέσουν?

Today’s guide will help you not only say what you like - or don’t like -  but also use this verb about things you like doing.

Let’s dive in:

the reason why it’s different

The difficulty of this seemingly simple verb is that it doesn’t start with a “regular” personal pronoun, e.g. εγώ as in any of the verbs you use, such as εγώ πηγαίνω, εγώ κοιμάμαι etc. , but with the pronoun’s genitive μου (in the case where you talk about yourself).

Then, the verb αρέσει is added, in 3rd person singular or in 3rd plural person αρέσουν:

μου + αρέσει / αρέσουν

Unlike other languages, English or French for example, the structure is similar to the Spanish “me gusta” or “me gustan”.

You don’t need to speak Spanish, obviously, but the little “trick” is that the structure of μου αρέσει / αρέσουν is closer to: “It pleases me / They please me” rather than to the English verb “I like”.

Which actually means this:

 • with 3rd person singular αρέσει, you talk about something in singular: μου αρέσει ο χυμός.

 • with 3rd person plural αρέσουν, you talk about something in plural: μου αρέσουν τα ζώα.

To talk about things you like, or like doing, the verb only changes in singular or plural, since it’s about the number of things, the nouns you like (or don’t like) or about an activity (more on this in a bit).

Simply put, you don’t need to change the ending of αρέσει as you do with other verbs - except from plural form αρέσουν.

If you’re a grammar jargon type, you’ve guessed that μου αρέσει is an impersonal verb, which is why you don’t need to conjugate it to talk about things you like.

The 2 questions you might have now:

#1 Okay, I get that the verb part depends on what follows (Yay! This is more than halfway through.) But what about the personal pronoun?

#2 Which form of the word that follows (noun) do I have to use? Nominative (ο, η, το), accusative (τον, την, το) or genitive (του, της, του) case?

Let’s look closely at the examples below.

 1. Μου αρέσει ο καφές. I like coffee.

 2. Μου αρέσουν τα ταξίδια στο εξωτερικό. I like trips abroad.

 3. Σου αρέσει η σοκολάτα. You (singular) like chocolate.

 4. Σου αρέσουν οι εκπλήξεις; Do you like surprises?

 5. Δεν της αρέσει το κρύο. She doesn’t like the cold.

 6. Της αρέσει απίστευτα αυτή η παραλία. She adores (unbelievably likes) this beach.

 7. Του αρέσει το τσάι. He likes tea.

 8. Του αρέσουν τα παραδοσιακά σπίτια. He likes traditional houses.

 9. Μας αρέσει το βιβλίο που διαβάζουμε. We like the book we read.

 10. Δεν μας αρέσουν οι καφετέριες με καπνό. We don’t like cafés with smoke (of cigarettes, where smoking is allowed).

 11. Σας αρέσουν τα κιμαδοπιτάκια; Do you like minced meat pies?

 12. Δεν σας αρέσει ο θόρυβος που είχε αυτό το σπίτι. You (plural) don’t like the noise this house had.

 13. Σας αρέσουν οι μεζέδες; Do you like mezes (plural)?

 14. Τους αρέσει πάρα πολύ ο χαλβάς που φτιάχνεις. They like a lot the halva you make.

 15. Δεν τους αρέσει η πολυκοσμία. They don’t like crowds.

 16. Δεν τους αρέσουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. They don’t like computer/video games.

What do you notice?

Regardless of the noun - whether it’s one (ο θόρυβος) or many (τα κιμαδοπιτάκια), whether it’s in feminine (οι καφετέριες) or masculine (οι μεζέδες) - the personal pronoun depends on the person who likes or doesn’t like something.

And, you guessed it right: in all sentences, the nominative case has to be used with the articles ο, η, το and οι, οι, τα - depending of course on the grammatical gender.

To recap, the structure is:

μου + αρέσει / αρέσουν + nominative case

Now, off to the last part. How to say “I like this activity”?

Fortunately, this is much more straightforward: To form the sentence all you need is:

The personal pronoun of choice, e.g. μου and then:

μου αρέσει + να + verb in present tense*

Let’s see some examples:

 1. Μου αρέσει να τρέχω. I like to run.

 2. Σου αρέσει να λες ιστορίες; Do you like telling stories?

 3. Του αρέσει να διαβάζει μυθιστορήματα. He likes to read novels.

 4. Δεν της αρέσει να κοιμάται πολύ αργά. She doesn’t like sleeping very late.

 5. Μας αρέσει να μαγειρεύουμε με λίγο αλάτι. We like cooking with a little salt.

 6. Σας αρέσει να κολυμπάτε; Do you like swimming?

 7. Δεν τους αρέσει να δουλεύουν την Κυριακή. They don’t like working on Sunday.

*A grammar note: να + verb in present tense is a practical way to remember it. Grammatically, it’s the continuous subjunctive mood.

The first part μου αρέσει can be used in past tense (μου άρεσε) and future tense (θα μου αρέσει).

But the second part να + verb in present tense can’t be changed.

Next Step: Say it!

Now tell me, which Greek food you like? And which you don’t?
Or, as your friend would ask: Τι σου αρέσει;

Reply in the comments below!

Did you like this article?

Get more of my best learning tips plus learning offers only for Greek language enthusiasts (with a bit of a sunshine, too) here:

Happy Greek learning,

Danae

Why learning vocabulary through authentic texts transforms your learning - plus 10 Greek blogs to follow and enjoy

Imagine you’re sitting in your living room, a course book at hand, your pen and your notebook on the other.

Tomorrow’s lesson is approaching, but today you just don’t feel like repeating vocabulary that still finds a way to slip your mind.  

You sigh.

You daydream of a sunny day in your favourite place in Greece and you tell yourself to push some more; after all, who knows, you might actually need these words from your course book Unit.

Another sigh.

You just want to feel the satisfaction of using what you know in a nice discussion with your Greek friends.

I get it.

Taking the leap.

Many years ago, I spent a summer learning French on my own.

I had learned French as a child and now I was somewhere around the “dreaded” pre-Intermediate / Intermediate level, where basic things were too easy, even boring, but authentic texts or the radio seemed to me so scary and incomprehensible.

You see, I was about to spend one year in France. I was eager and as motivated as can be to finish the heavy grammar book, fill in as many activities I could, note down every single word I didn’t know - and learn them. All.

While I was in France, I started a French class for International students. The idea was the same; to fill out the grammar activities, to note down, repeat and learn the vocabulary from the texts I had to read in my course book.

This time, it didn’t work. I decided to drop the class.

I went ahead and enrolled in literature and history courses for French students (and, naturally, aimed to savour every moment I’d spend in my favourite country).

Was I out of my mind for diving so deep into the language?

A bit, since I failed one of the literature classes badly and this had an impact on my grades at the end of the semester.

But looking back at it - it’s been 15 years since that time - here’s what I wanted to share with you:

I still remember the absolute miracle of realizing I could understand the assigned novel (the Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde) and what’s more, enjoying my read and being able to talk about it. In French!

What I felt was not just joy, but happiness.

Sure, I failed to write a proper essay. Sure, it took me a very, very long time to finish that novel.

But the fact that I could recall some great new words and actually talk about a whole book that previously seemed an intimidating task for my level, this was something I never forgot.

Now -  back to you:

Do you feel happiness when you learn Greek?

Do you feel you study with things and material you love?

Do you feel interested in what you read and eager to use the new words in your next conversation with a Greek or do you often yawn or even get stressed right in the middle of an exercise you feel like you “should” finish?

I’m not to say that you should ditch your course book. Of course not.

But since you’re here today, it means that you anticipate the moment where you understand what Greeks read, say or listen to.

The moment you talk with them about things that matter to you and find common topics to talk about.

The moment you make connections.

It’s true, you might feel like I did, intimidated by authentic texts (newspaper, magazines, blogs, fiction and non-fiction reads).

Maybe your perfectionism shouts at you : “Hey, you’ve been learning for (insert the number that applies to you) years now and you can’t even understand 30% of what you read!”

Maybe you glimpse at such a read and you feel afraid that you’ll lose your motivation, that next time you’ll look away, completely disheartened.

I understand how not understanding everything might be terrifying and off putting.

But, eventually, so is repeating over and over, condemning yourself not to move past your struggles.

And so is not being a bit adventurous and playful about your learning.

So, go ahead and take the leap:

 • Explore a new book a page at a time.

 • Listen to lyrics you think you’ll understand after playing the song again and again.

 • Follow a Greek blog and read an interesting article (more on this, in a minute!).

Because alongside your course book and dictionary, there is a whole world of language and culture awaiting for you.

And if studying Greek feels something like “I should finish all the Units in the book” (which sounds a bit like a chore) I’d like to shake things up a bit for you.

Are you ready?

Below you’ll find some popular Greek blogs ( and a few online newspapers/magazines).

There are 10 different themes:

 1. Travel

 2. Nutrition & Recipes

 3. History Facts

 4. Books

 5. Music & Concerts

 6. Sports

 7. Politics

 8. Greek language

 9. Nature & Environment

 10. Healthy living

Here’s what to do:

 • Click on the one that interests you the most. Find an article that you’d like to read

 • Pick a length that feels right for you (1 paragraph, 3 paragraphs or the whole thing)

 • Then, use this magic little Chrome extension, which is called Readlang. Readlang replaces nicely a dictionary when you read online. (In case you don’t use a Chrome browser, skip this section and read below).

How Readlang works:

 • You add it on Chrome.

 • You sign up for a free account (there is a paid version but here I show you how to use the free version).

 • You start by opening a webpage.

 • Then you highlight words (unlimited number) or sentences (10 per day) which you can later use as flashcards, too!

Here you can find tutorials about the extension. And below there’s a short tutorial (5 minutes) I made specifically for the Greek learners, to show you how to use it with a Greek text:

The blog post used in this tutorial is written by Maria Kofou and you can find it here: Δύο ημέρες στη Μπολόνια - Enjoy!

If Chrome is not the browser you use, then Google Translate will probably do the trick, but not just as nicely since there are often many mistakes.

Now, remember, this exercise is all about finding what you really enjoy reading and talking about.

Even with Readlang (or another translation tool), don’t tell yourself you should understand everything. You have the right not to.

What to do next?

After reading, comes the talking! Here’s how to make sure you don’t stop yourself at the reading part. It’s well worth it, believe me:

 1. Record yourself talking about your opinion and your thoughts about what you’ve just read (1-3 minutes)

 2. Note down any extra words you realized you needed to know when you did the recording (using Readlang or another translation tool)

 3. Record yourself again using your notes if needed. The second time gives you a sense of progress, as you immediately use what you just learned. What do you think? How was it?

 4. Share with me and other like-minded Greek language enthusiasts your experience in our small and friendly community. I can’t wait to hear all about it and give you some more ideas. (optional, but highly recommended!)

 5. Speak more & improve your Greek: Join Greek Recorder, the 3 - Week Online Greek Speaking Program where you learn 60 new words + phrases, speak more with the help of short speaking prompts and receive personalized feedback from me.

Did You Like This Article?

Get more of my best learning tips plus learning offers only for Greek language enthusiasts (with a bit of a sunshine, too) here:

Happy Greek learning,

~ Danae


Recommended for you:

7 (more) Funny Idioms And Why To Use Them (PART 2)

“Recovery” from speaking with locals in Toronto meant learning how to speak, not from a text book but from (and with!) real life people.

Idioms and everyday expressions play a huge role in that.

So, are you ready to add some spice to your Greek and amaze your friend Nikos when you say: